Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. Staat tekent cassatie aan in Urgenda-zaak

  De Staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak. Het kabinet wil het principiële vraagstuk op welke wijze beleidskeuzes van de regering juridisch kunnen worden getoetst, voorleggen aan de Hoge Raad. De cassatie-procedure heeft geen gevolgen voor de inzet van het kabinet om de CO2-uitstoot in 2020 met 25% te verminderen. Het kabinet blijft daar onverminderd aan werken.
 2. Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+

  De ‘SDE+ najaarsronde 2018’ stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Momenteel beoordeelt RVO.nl de bijna zesduizend ingediende energieprojecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ. De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+ ronde eerdere rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt.
 3. Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

  Op maandag 19 november vindt in Düsseldorf overleg plaats tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens deze regeringsdialoog, die voor de  eerste keer plaatsvindt, wordt gesproken over het versterken en verdiepen van de strategische samenwerking op verschillende terreinen.
 4. Gaswinning daalt komend jaar naar maximaal 19, 4 miljard Nm3

  De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 19,4 miljard Nm3. Dat staat in het definitieve instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
 5. Nieuwe aanjager aan de slag met afmaken Actieagenda Beter Aanbesteden

  Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.