Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

  Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.
 2. Benoeming directeur-generaal CBS

  Drs. A. (Angelique) Berg wordt directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 september 2020.
 3. Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van EZK

  Drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.
 4. Duitsland mogelijk aandeelhouder netbeheerder TenneT

  Elektriciteitsnetbeheerder TenneT, actief in Nederland en Duitsland, heeft in de komende jaren miljarden nodig om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Dertig procent van dat kapitaal is noodzakelijk voor investeringen in NL en zeventig procent voor investeringen in Duitsland. Om die reden is met Duitsland afgesproken te gaan kijken of en op welke wijze de Duitse staat aandeelhouder kan worden van TenneT. Minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat melden vandaag aan de Tweede Kamer dat de intentieverklaring het startpunt is voor onderhandelingen over de voorwaarden van een deelname van de Duitse staat in TenneT.
 5. Gezamenlijk persbericht intentieverklaring TenneT

  Duitsland en Nederland tekenden op 19 mei 2020 een gezamenlijke intentieverklaring over verdere samenwerking op energiegebied met betrekking tot de netwerken voor en het vervoer van elektriciteit. Dit gebeurde naar aanleiding van de eerdere intentieverklaring van 2 oktober 2019 over het belang van verdere regionale samenwerking tussen de twee landen op het gebied van energie.