Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
 1. Nederland Digitaal: afspraken voor betere samenwerking digitalisering

  Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hebben vandaag op de eerste editie van de conferentie Nederland Digitaal afspraken gemaakt voor betere samenwerking rondom digitalisering. Meer dan 2.000 deelnemers werkten vier dagen in Hilversum aan de doelstelling om Nederland op dit vlak koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.
 2. Routekaart wijst datacenters de weg

  De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) neemt regie in de ruimtelijke ontwikkeling van datacenters in Nederland. Zo blijkt uit het akkoord dat bestuurders van Rijk en regio’s vandaag hebben bereikt over de verdere groei van de datacentersector. De routekaart is een gerichte aanpak om de groei van datacenters, al jaren rond de 15 % per jaar, in banen te leiden en de economie duurzaam te versterken.
 3. Afspraken tussen regio en Rijk over versterking van 1588 woningen

  Het was al duidelijk, maar nu hebben de burgemeesters van de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen er ook afspraken over gemaakt met de ministers Wiebes en Ollongren. De versterking van 1588 woningen gaat door. Het afgegeven versterkingsadvies kan worden uitgevoerd waardoor woningcorporaties, hun huurders en particuliere eigenaren plannen kunnen maken voor het versterken of het slopen en herbouwen van woningen. Een groot deel van de woningen is in eigendom van woningcorporaties Wierden en Borgen, Groninger Huis, Woongroep Marenland, Acantus, en Woonzorg Nederland. De Nationaal Coördinator Groningen ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.
 4. Kolencentrale Hemweg volgend jaar dicht

  De kolencentrale Hemweg in Amsterdam sluit met ingang van 1 januari 2020. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat leidt tot sluiting van de kolencentrale per 2020. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De sluiting maakt onderdeel uit van de maatregelen die het kabinet neemt in navolging van het arrest in de zogeheten Urgenda-procedure, waarin het gerechtshof heeft bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot met een kwart moet verminderen in 2020.
 5. Rijk en provincies bekrachtigen samenwerking via Invest-NL

  Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Theo Bovens, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend over Invest-NL. Het IPO was samen met het Rijk al betrokken bij het Nederlands Investeringsagentschap (NIA), de voorloper van Invest-NL.