CBS de Rank uitgelicht populair

  • 3973.jpg
De Rank is een basisschool die vanuit een christelijke levensvisie op opvoeding en onderwijs kinderen wil begeleiden. Bijbelse waarden en normen zijn ons uitgangspunt om te werken aan een klimaat van veiligheid, plezier en wederzijds vertrouwen. De christelijke identiteit komt niet alleen tot uiting in de manier van lesgeven, maar ook in het samenleven met elkaar: leerkrachten, ouders en kinderen. We geven inhoud aan de christelijke identiteit van de school door het vertellen van Bijbelverhalen, het vieren van christelijke feestdagen, gezamenlijke weekopeningen en het dagelijks bidden en zingen. De leerkrachten zien hun identiteitsopdracht niet als “evangeliserend”, maar vormend/ opvoedkundig vanuit de Bijbelse visie. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Aan alle ouders wordt gevraagd om de identiteit van onze school te respecteren en de daaruit voortkomende activiteiten te accepteren.
beoordeel bedrijf
★★★★
4 stemmen

bedrijfsgegevens

adres
Sportstraat 26, 8315 AM
telefoon
0527-202539
e-mail
kaart