Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) start de consultatie voor de veiling van de negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations. Het kabinet gaat deze vergunningen, waarbij analoge radio (FM) is gekoppeld aan digitale radio (DAB+), in 2023 veilen. Twee van deze negen landelijke vergunningen zijn bestemd voor een commerciële nieuwszender en voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek draait. Een rechtspersoon kan er maximaal drie verwerven via de veiling. De vergunningen zijn voor 12 jaar (2023-2035).
  2. Het kabinet gaat tot en met 2025 € 389 miljoen investeren in programma’s van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Dat is 37% meer ten opzichte van de vorige inschrijving. Nederlandse ondernemers en onderzoekers kunnen daardoor volop werken aan ruimtevaarttechnologie en de alledaagse toepassingen daarvan. Ruimtevaart draagt bij aan veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De Nederlandse investeringen zijn vandaag bekend gemaakt bij de Ministeriële Conferentie van de 22 ESA-lidstaten in het Franse Parijs.
  3. Klimaatverandering heeft wereldwijd effect, maar zeker in Caribisch Nederland is de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om te tonen hoe we klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Met die ambitie wordt de klimaattafel Bonaire ingesteld. De heer drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is gezien zijn ruime ervaring als voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord geselecteerd om te helpen bij de opzet van deze klimaattafel.
  4. Consumenten en ondernemers worden nog altijd telefonisch misleid door meerdere doorschakeldiensten en informatienummers. Zonder goed geïnformeerd te zijn, worden ze aan de lijn gehouden en betalen daardoor hoge tarieven of zelfs voor wat eigenlijk een gratis dienst is. Om dat tegen te gaan, komt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) met strengere regels vanaf 16 december 2022. Vanaf die datum is doorschakelen naar gratis 0800-telefoonnummers verboden en geldt dit verbod ook vrijwel altijd voor doorschakelen via betaalde 0900, 0906, 0909-nummers. Bovendien zijn de maximumtarieven voor nog wel toegestane informatienummers dan begrensd.
  5. Het versnellen van digitalisering door het mkb, digitale innovatie en -vaardigheden stimuleren, de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende online markten creëren, het behouden en versterken van de digitale infrastructuur in Nederland én het verbeteren van cyberveiligheid. Dat zijn de vijf ambities in de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Deze ambities moeten er onder andere toe leiden dat elke consument en elk bedrijf toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde en dat 95% van de mkb’ers inzet op digitalisering.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01