Economische Zaken

Nieuwsberichten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op Rijksoverheid.nl
  1. Het landelijk aanbieden van 5G-technologie in Nederland is nodig om te voldoen aan de extra vraag van ondernemers en consumenten naar mobiel dataverkeer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de benodigde frequenties hiervoor veilen en heeft in lijn met EU-verplichtingen daartoe ruimte vrijgemaakt binnen de zogenoemde 3,5 Gigahertz-band (GHz). De rechtbank Rotterdam heeft de minister van EZK vandaag in het gelijk gesteld in alle acht beroepszaken die tegen deze plannen waren ingesteld. De voorbereidingen voor een veiling in 2024 kunnen nu – in afwachting van eventuele hoger beroep – verder gaan.
  2. Europese fabrikanten en leveranciers belemmeren ondernemers zoals winkels om hun inkopen over de grens te doen. Deze zogenoemde territoriale leveringsbeperkingen (TLB’s) leiden in Nederland bovendien tot een hogere consumentenprijs, een lagere winstmarge voor ondernemers en een beperkter productaanbod. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat door minister Micky Adriaansens naar de Tweede Kamer is gestuurd.
  3. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal.
  4. Het kabinet heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in het extra en sneller verminderen van CO2-uitstoot door een Joint Letter of Intent met Nobian te tekenen. Het is de eerste keer dat de overheid en een bedrijf een dergelijke overeenkomst in het kader van de maatwerkaanpak sluiten. In deze overeenkomst leggen Rijk, provincies en Nobian de concrete uitwerking van de eerder opgestelde verduurzamingsplannen vast. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters hun CO2-uitstoot extra en sneller verminderen, bovenop het Klimaatakkoord, en is er ook aanzienlijke winst voor de leefomgeving.
  5. Vandaag zetten de Noordzeelanden in Den Haag een grote stap vooruit om de plannen voor windenergie op zee te bevorderen. Een gezamenlijke Actie Agenda werkt toe naar een geïntegreerd energiesysteem in 2050, een duurzame en sterke toeleveringsketen in Europa en een beter evenwicht tussen energie en natuur op de Noordzee. Eerder dit jaar spraken de Noordzeelanden en de Europese Commissie gezamenlijke ambities uit voor windenergie op de Noordzee. De Noordzee zal de grootste bron van duurzame energie in Europa worden. Voor deze gedeelde ambities is internationale samenwerking essentieel, daarom komen de Noordzeelanden dit jaar voor de tweede keer bijeen.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01