Financiën

Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën op Rijksoverheid.nl
  1. De Douanediensten van Nederland en Brazilië gaan samen extra maatregelen nemen om drugssmokkel tegen te gaan. Deze afspraak maakte staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) met de viceminister van de federale belastingdienst van Brazilië Adriana Gomes Rêgo. In een Letter of Intent legden ze vast dat ze scanbeelden van containers uitwisselen. Daarnaast spraken ze af om samen op te trekken om smokkel van synthetische drugs via de post te stoppen en ze gaan kennis uitwisselen over onderwaterrobots.
  2. De Surinaame minister van Financiën Stanley Raghoebarsing en staatssecretaris Aukje De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben afgesproken om de samenwerking op douanezaken te verstevigen. De afspraken moeten een bijdrage leveren aan de inzet van de douane-organisaties in beide landen bij de bestrijding van drugssmokkel. Zo gaan Nederlandse en Surinaamse douaniers samen trainingen volgen en gaan de landen meer informatie uitwisselen over smokkelmethoden.
  3. Gita Salden (1968) treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Salden is momenteel CEO BNG Bank. Ze wordt in haar nieuwe functie als directielid verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Pensioenfondsen en Verzekeraars en Toezicht Functies en Integriteit. De benoeming gaat in per 1 juni 2024 en geldt voor de duur van 7 jaar.
  4. De maatregelen die het kabinet in het afgelopen jaar heeft genomen om de hersteloperatie te verbeteren, hebben geleid tot een versnelling van de integrale beoordelingen. Ook hebben 83.737 jongeren (ruim 90%), die vallen onder de kindregeling, een financieel steuntje in de rug ontvangen. Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren bij de afwikkeling van aanvullende schade en het terugdringen van de wachttijden voor ouders die in bezwaar zijn gegaan. Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) na de ministerraad aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  5. Het EU-steunpakket voor Oekraïne, zoals politiek overeengekomen tijdens de Europese Raad van 1 februari 2024, is een steunpakket van € 50 miljard voor de periode 2024 tot en met 2027. Nederland wil daarom circa twee miljard euro beschikbaar stellen in de vorm van een garantie. De ministerraad heeft dit op voorstel van minister Van Weyenberg van Financiën besloten.

LOCATIE

Zekeringstraat 17a
1014BM Amsterdam

TELEFOON

084-8690978

K.v.K: 54620627 IBAN: NL45INGB0006718885 BTWnr: 851375169B01